KURUMSAL YÖNETİM

Komiteler

Yönetim Kurulu Komitelerimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’e uygun olarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri Özel Durum Açıklaması yapılarak kamuya açıklanmaktadır. Komitelerde İcracı Yönetim Kurulu Üyelerimiz görev almamaktadır. Tebliğ’de bahsi geçen Aday Gösterme Komitesi görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Doküman Dosya
Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları İndir
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları İndir
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışma Esasları İndir
Ücret Komitesi Çalışma Esasları İndir
Komite Üyeleri İndir