FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

Excel dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2016 2015 2014 2013 2012
Satış Gelirleri 18.289 16.746 11.925 11.405 9.768
İhracat Gelirleri 12.287 10.723 4.238 4.106 3.832
Yurt İçi Gelirler 6.002 6.023 7.687 7.299 5.936
Brüt Kâr 2.086 1.860 1.131 1.128 1.087
Faaliyet Kârı 1.111 1.036 541 670 631
VAFÖK 1.567 1.441 846 856 772
Vergi Öncesi Kâr 970 866 390 452 654
Net Kâr 955 842 595 641 685
Hisse Başına Net Kâr (TL) 2,72 2,40 1,70 1,83 1,95
Yatırım Harcamaları (602) (466) (858) (1.312) (935)
Amortisman ve İtfa 456 405 305 186 141
Nakit Durumu 2016 2015 2014 2013 2012
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.189 980 577 238 302
Toplam Finansal Borç (2.852) (2.561) (2.350) (2.291) (1.260)
Net Finansal Borç (1.663) (1.580) (1.773) (2.053) (958)
Finansal Oranlar 2016 2015 2014 2013 2012
Cari Oran 1,09 1,05 1,00 1,02 1,49
Likidite Oranı 0,79 0,73 0,74 0,71 0,97
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 0,64 0,63 0,79 1,13 0,55
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,50 0,48 0,41 0,41 0,52
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,70 0,71 0,66 0,64 0,62
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,66 0,64 0,62 0,63 0,57
Özsermaye Kârlılığı %30,2 %27,5 %21,6 %28,7 %34,3
Marjlar 2016 2015 2014 2013 2012
VAFÖK Marjı %8,6 %8,6 %7,1 %7,5 %7,9
Brüt Kâr Marjı %11,4 %11,1 %9,5 %9,9 %11,1
Net Kâr Marjı %5,2 %5,0 %5,0 %5,6 %7,0
Faaliyet Kâr Marjı %6,1 %6,2 %4,5 %5,9 %6,5
Diğer 2016 2015 2014 2013 2012
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 663 400 175 300 579
Çalışan Sayısı 10.261 10.676 9.762 9.444 9.527