FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

PDF dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2021 2020 2019 2018 2017
İhracat Gelirleri 54.515 34.626 33.375 27.303 17.830
Yurt İçi Gelirler 16.586 14.825 5.834 5.989 7.511
Satış Gelirleri 71.101 49.451 39.209 33.292 25.341
Brüt Kâr 11.154 6.187 4.015 3.459 2.637
Faaliyet Kârı 9.438 4.806 2.422 2.285 1.708
VAFÖK 10.492 5.722 3.198 2.854 2.182
Vergi Öncesi Kâr 8.687 4.108 1.950 1.761 1.481
Net Kâr 8.801 4.195 1.959 1.683 1.490
Hisse Başına Net Kâr (TL) 25,08 11,95 5,58 4,80 4,25
Nakit Durumu 2021 2020 2019 2018 2017
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.174 8.124 3.203 1.393 1.806
Toplam Finansal Borç 19.056 (8.081) (6.119) (4.483) (3.604)
Net Finansal Borç (4.882) 43 (3.005) (3.090) (1.798)
Finansal Oranlar 2021 2020 2019 2018 2017
Cari Oran 1,58 1,41 1,17 1,02 1,13
Likidite Oranı 1,25 1,13 0,87 0,64 0,87
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 0,56 (0,01) 0,78 1,01 0,60
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,77 0,72 0,62 0,56 0,57
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,64 0,72 0,74 0,78 0,73
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,76 0,71 0,72 0,70 0,69
Özsermaye Kârlılığı %86,7 %59,6 %42,0 %43,2 %40,3
Marjlar 2021 2020 2019 2018 2017
VAFÖK Marjı %14,8 %11,6 %8,2 %8,6 %8,6
Brüt Kâr Marjı %15,7 %12,5 %10,2 %10,4 %10,4
Net Kâr Marjı %12,4 %8,5 %5,0 %5,1 %5,9
Faaliyet Kâr Marjı %13,3 %9,7 %6,2 %6,9 %6,7
Diğer 2021 2020 2019 2018 2017
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 3.576 1.095 1.284 1.204 790
Çalışan Sayısı 13.724 12.517 10.899 10.598 11.501