FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

Excel dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2019 2018 2017 2016 2015
İhracat Gelirleri 33.375 27.303 17.830 12.287 10.723
Yurt İçi Gelirler 5.834 5.989 7.511 6.002 6.023
Satış Gelirleri 39.209 33.292 25.341 18.289 16.746
Brüt Kâr 4.015 3.459 2.637 2.086 1.860
Faaliyet Kârı 2.422 2.285 1.708 1.111 1.036
VAFÖK 3.198 2.854 2.182 1.567 1.441
Vergi Öncesi Kâr 1.950 1.761 1.481 970 866
Net Kâr 1.959 1.683 1.490 955 842
Hisse Başına Net Kâr (TL) 5,58 4,80 4,25 2,72 2,40
Nakit Durumu 2019 2018 2017 2016 2015
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.203 1.393 1.806 1.189 980
Toplam Finansal Borç (6.119) (4.483) (3.604) (2.852) (2.561)
Net Finansal Borç (3.005) (3.090) (1.798) (1.663) (1.580)
Finansal Oranlar 2019 2018 2017 2016 2015
Cari Oran 1,17 1,02 1,13 1,09 1,05
Likidite Oranı 0,87 0,64 0,87 0,79 0,73
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 0,78 1,01 0,60 0,64 0,63
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,62 0,56 0,57 0,50 0,48
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,74 0,78 0,73 0,70 0,71
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,72 0,70 0,69 0,66 0,64
Özsermaye Kârlılığı %42,0 %43,2 %40,3 %30,2 %27,5
Marjlar 2019 2018 2017 2016 2015
VAFÖK Marjı %8,2 %8,6 %8,6 %8,6 %8,6
Brüt Kâr Marjı %10,2 %10,4 %10,4 %11,4 %11,1
Net Kâr Marjı %5,0 %5,1 %5,9 %5,2 %5,0
Faaliyet Kâr Marjı %6,2 %6,9 %6,7 %6,1 %6,2
Diğer 2019 2018 2017 2016 2015
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 1.284 1.204 790 663 400
Çalışan Sayısı 10.899 10.598 11.501 10.261 10.676