FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

Excel dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2018 2017 2016 2015 2014
Satış Gelirleri 33.292 25.341 18.289 16.746 11.925
İhracat Gelirleri 27.303 17.830 12.287 10.723 4.238
Yurt İçi Gelirler 5.989 7.511 6.002 6.023 7.687
Brüt Kâr 3.459 2.637 2.086 1.860 1.131
Faaliyet Kârı 2.285 1.708 1.111 1.036 541
VAFÖK 2.854 2.182 1.567 1.441 846
Vergi Öncesi Kâr 1.761 1.481 970 866 390
Net Kâr 1.683 1.490 955 842 595
Hisse Başına Net Kâr (TL) 4,80 4,25 2,72 2,40 1,70
Nakit Durumu 2018 2017 2016 2015 2014
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.393 1.806 1.189 980 577
Toplam Finansal Borç 4.483 3.604 (2.852) (2.561) (2.350)
Net Finansal Borç (3.090) (1.798) (1.663) (1.580) (1.773)
Finansal Oranlar 2018 2017 2016 2015 2014
Cari Oran 1,02 1,13 1,09 1,05 1,00
Likidite Oranı 0,64 0,87 0,79 0,73 0,74
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 1,01 0,60 0,64 0,63 0,79
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,56 0,57 0,50 0,48 0,41
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,78 0,73 0,70 0,71 0,66
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,70 0,69 0,66 0,64 0,62
Özsermaye Kârlılığı %43,2 %40,3 %30,2 %27,5 %21,6
Marjlar 2018 2017 2016 2015 2014
VAFÖK Marjı %8,6 %8,6 %8,6 %8,6 %7,1
Brüt Kâr Marjı %10,4 %10,4 %11,4 %11,1 %9,5
Net Kâr Marjı %5,1 %5,9 %5,2 %5,0 %5,0
Faaliyet Kâr Marjı %6,9 %6,7 %6,1 %6,2 %4,5
Diğer 2018 2017 2016 2015 2014
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 1.204 790 663 400 175
Çalışan Sayısı 10.598 11.501 10.261 10.676 9.762