FİNANSAL RAPORLAR

Özet Tablolar

Excel dokümanını indirmek için tıklayınız

Ana Göstergeler (Milyon TL) 2017 2016 2015 2014 2013
Satış Gelirleri 25.341 18.289 16.746 11.925 11.405
İhracat Gelirleri 17.830 12.287 10.723 4.238 4.106
Yurt İçi Gelirler 7.511 6.002 6.023 7.687 7.299
Brüt Kâr 2.637 2.086 1.860 1.131 1.128
Faaliyet Kârı 1.708 1.111 1.036 541 670
VAFÖK 2.182 1.567 1.441 846 856
Vergi Öncesi Kâr 1.481 970 866 390 452
Net Kâr 1.490 955 842 595 641
Hisse Başına Net Kâr (TL) 4,25 2,72 2,40 1,70 1,83
Nakit Durumu 2017 2016 2015 2014 2013
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.806 1.189 980 577 238
Toplam Finansal Borç 3.604 (2.852) (2.561) (2.350) (2.291)
Net Finansal Borç (1.798) (1.663) (1.580) (1.773) (2.053)
Finansal Oranlar 2017 2016 2015 2014 2013
Cari Oran 1,13 1,09 1,05 1,00 1,02
Likidite Oranı 0,87 0,79 0,73 0,74 0,71
Net Finansal Borç / Maddi Özkaynaklar 0,60 0,64 0,63 0,79 1,13
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar 0,57 0,50 0,48 0,41 0,41
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler 0,73 0,70 0,71 0,66 0,64
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar 0,69 0,66 0,64 0,62 0,63
Özsermaye Kârlılığı %40,3 %30,2 %27,5 %21,6 %28,7
Marjlar 2017 2016 2015 2014 2013
VAFÖK Marjı %8,6 %8,6 %8,6 %7,1 %7,5
Brüt Kâr Marjı %10,4 %11,4 %11,1 %9,5 %9,9
Net Kâr Marjı %5,9 %5,2 %5,0 %5,0 %5,6
Faaliyet Kâr Marjı %6,7 %6,1 %6,2 %4,5 %5,9
Diğer 2017 2016 2015 2014 2013
Temettü Ödemesi (Milyon TL) 790 663 400 175 300
Çalışan Sayısı 11.501 10.261 10.676 9.762 9.444