HİSSE BİLGİLERİ

Ana Yatırım Mesajları

Ford Otosan’ın Yatırımcısı İçin Yarattığı Değerler


Ölçek Ekonomisi ve Büyüme
-    Türkiye ticari araç  pazarının lideriyiz.
-    Türkiye’nin ihracat şampiyonu ve en büyük ticari araç üreticisiyiz. 
-    Lisans gelirlerinde güçlü büyüme potansiyeli taşıyan Teknoloji Lisans Anlaşmaları’na sahibiz.

Dirençli Yapı ve Yüksek Verimlilik
-    Euro kullanmayan ülkeler de dahil olmak üzere tüm ihracat anlaşmalarımız Euro bazlıdır. 
-    Avrupa ve Türkiye sektör ortalamalarının üzerinde yüksek kapasite kullanım oranına sahibiz.  
-    Verimli, esnek ve düşük maliyetli üretim ve mühendislikle emsal üretim merkezlerinden öndeyiz.      

Güçlü Mali Konum ve Proaktif Risk Yönetimi
-    Yatırımların tamamlanmasını takiben serbest nakit akışında önemli artış kaydediyoruz.
-    Artan kapasite ve yeni ürün gamıyla kârlılığımızı artırıyoruz.
-    Euro bazlı ihracat gelirlerimizle kurdaki dalgalanmalara karşı doğal hedge korumasına sahibiz.

Hissedar Değeri Yaratmaya Verilen Önem
-    Serbest nakit akımındaki artış için önceliğimiz dağıtılan kâr payının artmasıdır. 
-    Uzun vadede güçlü hisse performansı sergiliyoruz.
-    Kurumsal Yönetim vazgeçilmez ilkemizdir.