HİSSE BİLGİLERİ

Ana Yatırım Mesajları

Ford Otosan’ın Yatırımcısı İçin Yarattığı Değerler


Ölçek Ekonomisi ve Büyüme
-    Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve ticari araç  pazar lideri
-    Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim merkezi 
-    Uluslararası genişleme ve Türkiye'de faaliyetlerin güçlendirilmesi ile kamyon segmentinde büyüme

Dirençli Yapı ve Yüksek Verimlilik
-    Euro bazlı ve adet garantili ihracat anlaşmaları 
-    Sektör ortalamasının üzerinde yüksek kapasite kullanım oranı 
-    Verimli, esnek ve düşük maliyetli üretim ve mühendislik    

Güçlü Mali Konum ve Proaktif Risk Yönetimi
-    Güçlü bilanço ve serbest nakit akışı
-    Artan kapasite, güçlü ürün gamı ve odaklı satış stratejisiyle yükselen kârlılık
-    Euro bazlı ihracat gelirleriyle kurdaki dalgalanmalara karşı doğal hedge koruması

Paydaş Değeri Yaratmaya Verilen Önem
-    Serbest nakit akışındaki artışla yükselen kâr payı dağıtımı 
-    Uzun vadede güçlü hisse performansı
-    Sürdürülebilirlik odağı sayesinde toplam değer yaratımı