KURUMSAL YÖNETİM

Bağımsız Denetçi

29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Ford Otosan’ın 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 23 Eylül 2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Adres:
Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul / Türkiye
Telefon:
(0212) 315 30 00

Faks:
(0212) 230 82 91

Web Sitesi:
www.ey.com/tr