KURUMSAL YÖNETİM

Bağımsız Denetçi

Yönetim Kurulumuzun 4 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48 B Blok Kat 9, Akaretler/Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi önerisi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Adres:

Büyükdere Cad. No:100-102 Maya Akar Center
B Blok Kat:8 34394 Esentepe, Istanbul

Telefon:

+90 212 355 5858

Faks:

+90 212 355 5850

Web Sitesi:

www.pwc.com.tr