SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bayilerimiz ve Tedarikçilerimiz

Otomotiv üreticileri için iş devamlılığının, kalitenin, verimliliğinin ve müşteri memnuniyetinin önkoşulu gelişmiş bir değer zincirinin varlığıdır. Tedarikçi ve bayilerimiz sahip olduğumuz geniş değer zincirinin içinde önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir bir iş modeli için, bayi ve tedarikçilerimizin iş başarılarının sürekli gelişimine katkıda bulunuyoruz.

Tedarikçilerimizi kalite, verimlilik, insan hakları, çalışma ortamı ve çevre performansı gibi ana sürdürülebilirlik alanlarında sistem ve uygulamalar geliştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Satın alma sözleşmelerimize bu beklentilerimizi dahil ediyor ve aktif takip edilmesini sağlıyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyor, insan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız hizmet ve yatırım sözleşmelerinde çalışma ilkelerimizi belirterek bu konudaki uyumu garanti altına alıyoruz. Aynı zamanda tedarikçi firmalarımıza insan hakları, toplumsal etki ve çalışma hayatı konularını içeren eğitim programları uyguluyoruz.

Tedarikçilerimizin olduğu gibi bayi ve yetkili servisimizin de iş başarısı faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için önemlidir. Bayilerimize yönelik olarak tasarladığımız eğitim programlarıyla teknik yeterliliklerinin, kapasitelerinin ve bilgi düzeylerinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz Bayi Konseyi kanalıyla bayilerimizin bilgi ve görüşlerini öğreniyor; beklentileri doğrultusunda uygulamalarımızı iyileştirmek üzere adımlar atıyoruz.