KURUMSAL YÖNETİM

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticari Unvan: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası: 73232

Mersis: 6151881823298226

Kayıtlı Sermaye: 500.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye: 350.910.000 TL