SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çalışanlarımız

Koç Holding ve Ford Motor Company’den devraldığımız mirasla şekillendirdiğimiz İnsan Kaynakları vizyonumuz; sürdürülebilir ve yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile Ford Otosan’ı çalışan bağlılığı en yüksek ve en çok tercih edilen marka konumuna getirmektir. Bunun için çalışanlarımıza fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.

İnsan Hakları

İnsan hakları yaklaşımımızı Ford Otosan Çalışma İlkeleri, İnsan Kaynakları Politikası ve imzacısı olduğumuz Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde yönetiyor, UNGC ilkelerine %100 uyumu hedefliyoruz. İnsan hakları konusunu sürekli bir iyileştirme alanı olarak görüyor, belirlediğimiz kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz.

Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarında “fırsat eşitliğine önem vererek, farklılıklara ve etik değerlere saygılı olmak” prensibi ile çalışmaktayız. Çeşitliliğin ve çok kültürlülüğün organizasyonumuzu zenginleştirdiğine inanıyor, farklılıkları değer kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken veya ayrımcılık unsuru olarak değerlendirilebilecek diğer kişisel nitelikleri İK süreçlerimizde belirleyici unsur değildir. Eşit işe eşit ücret ve eşit haklar anlayışını benimsiyor, operasyonlarımız dahilinde hiçbir ayrımcı uygulamaya izin vermiyoruz.

İnsan Haklari Durum Tespit Raporumuza buradan erişebilirsiniz. 

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Başucu Rehberimize buradan erişebilirsiniz.

Çalışanlarımızın temsilcileri olan sendikaları önemli bir paydaş olarak değerlendiriyoruz. Şirket politikalarımız doğrultusunda düzenli ve verimli ilişkiler kurarak operasyonlarımız genelinde çalışanlarımızın toplu sözleşme ve örgütlenme haklarını kullanabilmelerini sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşmeler kapsamında çalışanlarımıza sunulacak sosyal hakları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ve diğer temel iş yeri uygulamalarını düzenliyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yasal hakların ötesinde birçok olanak sunuyoruz.

İnsan hakları anlayışımızın bir parçası olarak, faaliyetlerimiz kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyoruz. İnsan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız hizmet ve yatırım sözleşmelerinde çalışma ilkelerimizi belirterek bu konudaki uyumu garanti altına alıyoruz.

İş’te Eşitlik

Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesiyle yaklaşıyoruz. Bu doğrultuda 2013’te imzalanan İş'te Eşitlik Bildirgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Ford Otosan çalışanlarına bireysel ve toplumsal anlamda değer katmaya devam ediyoruz.

Eşit İşe Eşit Ücret Bağımsız Denetim Raporu'na buradan erişebilirsiniz.

Çalışan Bağlılığını ölçümlediğimiz anketimizde, çalışanlarımızın şirketimize bağlılığının yanı sıra bağlı olduğu İlk Liderin Etki Alanı Indeksi, Net Tavsiye Skoru, Wellbeing (İyi olma hali), Bağ Kurma (Yaptığı İşte Anlam Bulma) ve Yetenek (Potansiyeli Açığa Çıkarma) kategorilerinde de çeşitli sorular sorularak skor ölçümlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak adına Ford Otosan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikasını takip ediyoruz. İSG ilkelerimizi çerçeveleyen bu politika tüm iş süreçlerimiz ve çalışanlarımızın yanı sıra ilgili iş ortaklarımız için de bağlayıcıdır.

Ford Otosan olarak, hiçbir şeyin insan sağlığından ve güvenliğinden önemli olmadığının bilincindeyiz. Bu bilinç ve ön koşul; en değerli varlığımız olan çalışanlarımız ve aileleri tarafından, taviz verilemeyecek bir taahhüt olarak bilinir.
 
Ford Otosan İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi; sürdürülebilirliği ve sürekli iyileşmeyi benimsemiş, yetkin kişilerden oluşan, güvenlikte mükemmelliği sağlayan bir sistemdir. Ford Otosanlılar olarak, hepimizin birbirinden sorumlu olduğu bilinciyle hareket eder ve bu konudaki hedeflerimize ulaşmak için ortaklaşa çalışırız.Güvenlik koşullarına aykırı donanım ve teçhizata yer vermeyiz, ve çalışma arkadaşlarımızın bu koşulları ihlal etmesine müsaade etmeyiz.
 
İş sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Olası tehlikelerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması noktasında öncülük eder ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenip uygulanmasını sağlarız. Tehlikelerin önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi, zararlarının en aza indirilebilmesi için yapılacak çalışmaları örgütler ve tüm çalışanlarımızı bu süreçte yer almaya teşvik ederiz.

Tüm çalışanlar, yükleniciler ve ilgili taraflara ISG kurallarına uygun şekilde sağlık ve güvenlik eğitimlerinin verilmesini sağlarız. Ford Otosan Müteahhit Güvenlik Yönetim Sistemi; müteahhitlerin iş sağlığı güvenliği faaliyetlerini yönetmek, koordine etmek, kanun ve yönetmeliklere uyumunu desteklemek için gerekli süreçleri tanımlamaktadır.

Çalışanlarımız ve topluluğumuz için sağlıklı bir yaşam tarzını ve iş güvenliğini öncelikli tutar, tüm çalışanlarımızı bu süreçte üzerine düşeni yapmaya ve topluluk olma bilinciyle hareket etmeye teşvik ederiz.

Sağlık Faaliyetleri

Her geçen gün kişilerin temel sağlık ihtiyaçlarının çeşitlenmesinden dolayı Ford Otosan sağlık merkezi olarak bütünsel sağlık anlayışını benimsiyoruz. Buradan hareketle verdiğimiz hizmetleri içinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarına göre güncelleyerek sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. 
Yürüttüğümüz çalışmalardan bazı örnekler:
Her yıl tüm çalışma arkadaşlarımızın gelmek zorunda olduğu periyodik muayene polikliniği erken teşhis ve tedaviye olanak sağlar.
Kas İskelet /Omurga Sağlığı Polikliniği ile benimsenen ergonomik işletim sistemimiz sayesinde doğru hasta doğru tedavi birbiriyle uyumlu çalışmaktadır.
Yetişkin, Aile ve Çocuk Danışmanlığı hizmetimiz ile çalışanımızı ailesi ile bir bütün olarak değerlendirip ihtiyacı olan psikososyal desteği düzenli olarak sağlamaktayız.
Hamile çalışma arkadaşlarımızın gelişim programı ile bu özel dönemi bedensel ve ruhsal olarak aktif bir şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. 
Doğum sonrası kadın çalışma arkadaşlarımıza yarı zamanlı çalışma olanağı ve kreş yardımı sunulmaktadır.
Doğum yapan çalışma arkadaşlarımıza 16 haftaya kadar ücretli izin hakkı tanıyoruz.
Baba olan çalışma arkadaşlarımıza 5 gün babalık izni tanıyoruz.
Sağlık eğitimleri ve sağlık kampanyaları ile çalışma arkadaşlarımızın sağlık konularında bilinçlenip, duyarlılıklarının artması için çalışıyoruz.
Psikososyal poliklinik hizmetleri ile de iş kazalarının takibi, ruhsal sağlık uygulamaları, bilinçli ebeveynlik programları, özelliği olan çalışma arkadaşlarımızın desteklenmesi ve sosyal sorumluluk çalışmaları gibi birçok çalışma planlanıp hayata geçirilmektedir.

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.