SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çalışanlarımız

Koç Holding ve Ford Motor Company’den devraldığımız mirasla şekillendirdiğimiz İnsan Kaynakları vizyonumuz; sürdürülebilir ve yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile Ford Otosan’ı çalışan bağlılığı en yüksek ve en çok tercih edilen marka konumuna getirmektir. Bunun için çalışanlarımıza fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.

İnsan Hakları

İnsan hakları yaklaşımımızı Ford Otosan Çalışma İlkeleri, İnsan Kaynakları Politikası ve Koç Holding’in imzacısı olduğu Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde yönetiyor, UNGC ilkelerine %100 uyumu hedefliyoruz. İnsan hakları konusunu sürekli bir iyileştirme alanı olarak görüyor, belirlediğimiz kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda hareket ediyoruz.

Tüm İnsan Kaynakları süreç ve uygulamalarında “fırsat eşitliğine önem vererek, farklılıklara ve etik değerlere saygılı olmak” prensibi ile çalışmaktayız. Çeşitliliğin ve çok kültürlülüğün organizasyonumuzu zenginleştirdiğine inanıyor, farklılıkları değer kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken veya ayrımcılık unsuru olarak değerlendirilebilecek diğer kişisel nitelikleri İK süreçlerimizde belirleyici unsur değildir. Eşit işe eşit ücret ve eşit haklar anlayışını benimsiyor, operasyonlarımız dahilinde hiçbir ayrımcı uygulamaya izin vermiyoruz.

Çalışanlarımızın temsilcileri olan sendikaları önemli bir paydaş olarak değerlendiriyoruz. Şirket politikalarımız doğrultusunda düzenli ve verimli ilişkiler kurarak operasyonlarımız genelinde çalışanlarımızın toplu sözleşme ve örgütlenme haklarını kullanabilmelerini sağlıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşmeler kapsamında çalışanlarımıza sunulacak sosyal hakları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ve diğer temel iş yeri uygulamalarını düzenliyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yasal hakların ötesinde birçok olanak sunuyoruz.

İnsan hakları anlayışımızın bir parçası olarak, faaliyetlerimiz kapsamında zorla ve zorunlu çalıştırma, çocuk istihdamı gibi uygulamalara izin vermiyoruz. İnsan hakları konusunda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer bir yaklaşım benimsemelerini, operasyonları dâhilinde ilkelerimize uyumlu hareket etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle, tedarikçi ve iş ortaklarımızla yaptığımız hizmet ve yatırım sözleşmelerinde çalışma ilkelerimizi belirterek bu konudaki uyumu garanti altına alıyoruz.

İş’te Eşitlik

Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesiyle yaklaşıyoruz. Bu doğrultuda 2013’te imzalanan İş'te Eşitlik Bildirgesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Ford Otosan çalışanlarına bireysel ve toplumsal anlamda değer katmaya devam ediyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak adına Ford Otosan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikasını takip ediyoruz. İSG ilkelerimizi çerçeveleyen bu politika tüm iş süreçlerimiz ve çalışanlarımızın yanı sıra ilgili iş ortaklarımız için de bağlayıcıdır.