MEDYA

Ford Otosan uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri ile “Gelecek Şimdi” diyor

Ford Otosan uzun dönem sürdürülebilirlik hedefleri ile “Gelecek Şimdi” diyor

Türkiye otomotiv sektörünün öncü gücü ve teknoloji lideri Ford Otosan, “Gelecek Şimdi” diyerek, yeni sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koydu. Kurulduğu günden bu yana tüm faaliyetlerini çevreye ve topluma fayda sağlayan ürün ve hizmet sunma amacıyla yürüten Ford Otosan, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarda daha fazla fayda yaratmak için çalışıyor. “Gelecek Şimdi” vizyonunu merkeze alan şirket, çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ederek tüm ekosistemde dönüşümün öncüsü olma yolunda güçlü, kapsamlı ve kararlı adımlarla ilerliyor.

“İklim değişikliği”, “atık ve döngüsel ekonomi”, “su”, “çeşitlilik ve kapsayıcılık” ve “toplum” başlıklarında öncelikli konularını belirleyen ve uzun dönem hedeflerini açıklayan Ford Otosan, bu sayede çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında net ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek şirketin tamamen sahiplendiği ve paydaşlarının sürdürülebilirlik beklentilerini karşılayacak bir dönemi başlatıyor. 

Ford Otosan yerleşkelerini, tedarikçilerini ve lojistik operasyonlarını karbon nötr olmaya hazırlıyor

Türkiye’de otomotiv sektöründe geçmişten beri yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği teknolojilerle elektrikli dönüşümün lideri Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon, tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde karbon nötr olma yolunda hedeflerini ortaya koydu. 

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla Ford Otosan binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor. Bu hedefe paralel olarak, E-Transit ve E-Transit Custom’un da Avrupa’daki tek üreticisi olan Ford Otosan, Ford’un elektrifikasyon stratejisinde kritik bir rol oynamaya da devam ediyor.  

Türkiye’deki üretim tesislerinde ve Ar-Ge merkezinde, 2030’da karbon nötr olmayı amaçlayan Ford Otosan, bu doğrultuda yerleşkelerinde kullanılan elektriğinin tamamını %100 yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerinin karbon emisyonlarını hesaplayan Ford Otosan, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu bilinciyle hareket ederek tedarik zincirindeki 300’den fazla tedarikçisinin 2035’te karbon nötr olmasını amaçlıyor. Ayrıca şirket lojistik operasyonlarını da yine 2035 senesinde karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor. 

Atık ve döngüsel ekonomi konusunda; 2030 yılına kadar operasyonlarındaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğini taahhüt eden Ford Otosan, tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldıracak, fabrikalarında ürettiği araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını ise %30’a çıkartacak. Ayrıca temiz su kaynaklarının sürdürülebilirlik açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle bu alanda çalışmalar yürüten şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir’de ortaya koyacağı geri kazanım projeleri ile tesislerinde araç başı temiz su kullanımını 2030’a kadar %40 oranında azaltmayı hedefliyor.

2030’a kadar şirketin tüm yönetim pozisyonlarında kadın oranı %50 olacak

Otomotiv sektöründe en fazla kadın çalışan sayısına sahip Ford Otosan, toplumsal refahı ve geleceği dönüştürmenin yolunun çeşitlilik ve kapsayıcılıktan geçtiğine inanıyor ve 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyor. 

Ford Otosan, Mart ayında Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerini açıkladığı toplantıda; yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağı farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Bu hedeflere ek olarak teknoloji ve inovasyon alanında şirket içerisinde çalışan kadın oranını %30’a yükseltmeyi ve tüm bayi ağında ise 2 katına çıkarmayı taahhüt etmişti.

“İş’te Eşitlik” anlayışı ile bugüne kadar çalışmalar yürüten Ford Otosan, 2021 yılında Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda ilk ve tek sanayi şirketi oldu ve bu sene de eşitlikçi politikaları sayesinde puanını artırarak endekste yer almayı sürdürdü. 

Ford Otosan, “Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma” vizyonuna ulaşmak için uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerinde, içinde bulunduğu topluma yönelik sosyal fayda yaratacak hedef de ortaya koydu ve toplumsal çalışmalarda yer alacak gönüllülerin tüm çalışanlar içinde oranını 2030’a kadar %35’e çıkarmayı hedeflediğini duyurdu. 

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt: “Dünyamızın geleceği için “’Gelecek Şimdi’ ile güçlü adımlar atıyoruz” 

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt “Gelecek Şimdi” mottosuyla açıkladıkları sürdürülebilirlik hedeflerini değerlendirdi: “Karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar tüm dünyayı değişime zorluyor. Kolektif akılla şekillenen sürdürülebilir yaklaşımlarla beraber somut aksiyonlara her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bugün ortaya koyduğumuz sürdürülebilirlik hedefleriyle de çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli yol haritamızı paylaşarak, tedarikçilerimiz ve bayilerimizle de birlikte bu ihtiyaca yönelik bir hareket başlatıyoruz. 

Yenilikçi teknolojiler ile her zaman müşterilerimize geleceği bugünden yaşatmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük etmek ve AB Yeşil Mutabakatı ile hızlanan sürece kendimizi ve ülkemizdeki tüm ekosistemi başarıyla entegre etmek için çalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltacak çalışmaların yanında insan odaklı inovasyona da ciddi yatırımlar yapıyoruz.

Türkiye’nin ilk tam elektrikli ticari aracını, ağır ticaride ilk yerli şanzımanını üreten; Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan, sektörde en fazla sayıda kadın istihdam eden bir şirket olmamız, bu hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gücümüzü alacağımız başarılarımızdan birkaçı. ‘Gelecek Şimdi’ diyerek ortaya koyduğumuz uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizle gelecek için bugünden paydaşlarımızla birlikte sağlam ve güçlü adımlar atıyoruz.”

Ford Otosan’ın öncü ve dönüştürücü gücü, uluslararası endekslere de yansıyor

Ford Otosan, sürdürülebilirlik alanında geçmişten bugüne yürüttüğü çalışmalar; adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacı üyeleri arasında bulunuyor. 2021 yılı sürdürülebilirlik raporunu Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) Standartları “Temel” seçeneğine uygun şekilde ve bağımsız denetim kuruluşunun denetiminde hazırlayan şirket, bu sayede şeffaf ve kapsayıcı şekilde sürdürülebilirlik faaliyetlerini tüm paydaşları ile paylaştı. Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı sorumlu yatırım yapmak isteyen yatırımcıların kullandığı önemli endekslerden; BIST Sürdürülebilirlik, FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği (2021’den itibaren) endekslerine dahil olan Ford Otosan, son üç yıldır Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne aktif olarak yanıt verirken CDP İklim Değişikliği ve Su Programlarına da dahil oluyor. Bu yıl, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTI - Science Based Targets Initiative) emisyonlarını azaltma taahhüdü veren Ford Otosan aynı zamanda İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasında yer alıyor. 

Ford Otosan, size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. İstediğiniz takdirde çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerez ayarlarını değiştirmeniz durumunda, internet sitemizin bazı fonksiyonlarının düzgün çalışmayabileceğini lütfen dikkate alın.
Çerezler hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve Ford Otosan Çerez Politikasına şuradan ulaşabilirsiniz.