DEPARTMANLARIMIZ

Toplam Kalite

Toplam Kalite Departmanımız, çalışmalarında müşteride başlayıp müşteride biten, şirketin baştan sona tüm süreçlerini destekleyen bir birimdir. Ürünlerimizin tasarım ve üretim süreçlerine müşteri beklentilerinin ötesinde yön vermek, tüm hizmetlerde öncü ve yenilikçi süreçler tasarlamak ve uygulamak, tüm süreçlerin basit, anlaşılır, yenilikçi, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve tüm organizasyonda kalite kültürünü içselleştirmek ana sorumluklarıdır.

  • Proje Devreye Alma Müdürlüğü:  Şirketimizin yeni ürün programlarının her safhasında global standartları karşılayacak şekilde, organizasyon genelinde proaktif rol oynayarak hedeflenen zaman, kalite ve bütçe içinde devreye girmesini sağlamak için çalışmaktadır.
  • Ürün Geliştirme Kalite Müdürlüğü: Yeni ürün geliştirme projelerimizin stratejik planlama aşamasından ürünün müşteriye teslim edildiği ana kadarki süreçte, tasarımlara yön vererek müşteri beklentilerinin ötesinde ürünlerin oluşmasını sağlama temel ilkesiyle hareket etmektedir.
  • Garanti Müdürlüğü: Araçlarımızın; ürün, hizmet, kalite nedeniyle oluşabilecek arızalarının yasal ya da şirket tarafından belirlenmiş olan garanti süresi içerisinde tamir veya tazmin edilmesinin yetkili servisler aracılığıyla yürütülmesini sağlar. Garanti Mühendislik çalışmaları ile parça incelemeleri, garanti veri analizleri ve saha ziyaretleri sonucunda mühendislik kalite çalışmalarına bilgi sağlar.
  • Toplam Kalite Yöneticiliği: İç-dış müşteri beklentilerini karşılamak ve süreçleri iyileştirmek için 6 Sigma uygulamalarına koçluk eder.
  • Satış ve Satış Sonrası Kalite Ekip Liderliği: Satış ve satış sonrası müşteri deneyimini ölçmeye ve geliştirmeye yönelik pazar araştırmalarını ve bayilerin koçluk ve danışmanlık programlarını yürütmektedir.

Müşterinin ürünün satın almasından itibaren Ford Otosan ve yetkili bayileri ile yaşadığı tüm deneyimi iyileştirmek ana felsefemizdir