DEPARTMANLARIMIZ

Malzeme Planlama ve Lojistik

Malzeme Planlama ve Lojistik Departmanı, Ford Otosan’ın üretim ve satış süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Malzeme Planlama; Ford Motor Company’nin genel çalışma şartlarına uygun olarak araç, gereç, parça ve ekipmanları etkili bir biçimde kullanmaktadır. Çok kritik öneme sahip işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerinin yanı sıra mesleğin kalite kurallarına uygun biçimde stoklama, malzeme istek programları oluşturma, parça, araç, ekipman isteme veya gönderme gibi karar süreçlerinde de yer almaktadır.

Lojistik; ihtiyaçların karşılanması için her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliye edilmesi, dağıtılması, barkodlanması, paketlenmesi, depolanması işlemlerinin olabilecek en kısa  zamanda ve en uygun bütçe ile yapılması ve planlaması süreçlerini yürüten birimdir.

Lojistik biriminde, hem kuruma gelen hem de kurumdan çıkan malların tedarik zincirleri boyunca akışının planlanması, yönetimi ve kontrolü yapılmaktadır.

İşletmemizde, üretim zinciri içindeki yan sanayimiz ve satıcılarımız arasında güvene dayalı bir işbirliği oluşturarak, Ford Otosan - Ford markasını güvenilir, saygın, devamlılık gösteren bir "imaj lideri" haline getirip çalışanlarımızın mutluluğunu ve şirketimizin gelirini artırmak üzere iş imkanlarımızı geliştirmek hedefimizdir.