DEPARTMANLARIMIZ

Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Departmanımız, birçok enformasyonun bir araya gelmesiyle oluşan bilgiler üzerinde inovatif çalışmalar yürütmektedir. Departmandaki çalışanlarımız; bilişim ve teknoloji alanındaki sorunları tespit ederek, teknolojik imkanlar ve yetenekler ile sorunlara çözüm bulmakta, ihtiyaçları karşılamaktadır.

IT Uzmanları, kapsamlı bilişim projelerinin tasarlanmasında ve yürütülmesinde, bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yönetiminde donanımları ve ileri teknolojiler ile görev almaktadırlar. Ayrıca yeni dünyada oldukça önemli bir konu olan bilgi güvenliğinin sağlanmasında ve veritabanları konusunda profesyonel olarak çalışmalar yürütmektedirler.

Bilgi Teknolojileri Departmanımız aynı zamanda şirketimizde Dijital Dönüşümün öncüsü ve lideri konumundadır. Bu kapsamda teknolojiyi, inovatif strateji, ürün, süreç, operasyonel yetkinlik ve müşteri deneyimi aracılığıyla, büyüme ve verimlilik sağlayacak şekilde iş yapış biçimlerine entegre etmek üzere çalışmakta ve bunu ana strateji olarak benimsemektedir.

Günümüzde Dijital Dönüşüm, şirketleri yarınlara taşıma ve rekabet gücü sağlamada en önemli araçlardan birisi haline geldi. Bu dönüşümde kritik nokta, şirketin bu kültürü topyekün sahiplenmesi, içselleştirmesi  ve sürdürülebilir şekilde ileriye taşımasıdır.

Engin Aktaş - Yazılım ve Sistem Yöneticisi