Projelerimiz

Ford Otosan eğitim, sağlık ve çevre projeleri başta olmak üzere topluma fayda sağlayacak Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine maddi ve gönüllü insan kaynağı desteği vererek, içinde yaşadığı toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışmaktadır.

Eğitim

Eğitimin geleceğimizin garantörü olduğunun bilincinde olan Ford Otosan sosyal sorumluluk çalışmalarını öncelikle eğitim alanında yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda çevredeki okullara teknik ve altyapı desteği vermek üzere 2009 yılı içinde faaliyette bulunduğu bölgelerde ve kendisine bu konuda talepte bulunan okullara “eğitim desteği projesi” temasıyla yardımda bulunmuştur.

Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi

Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi

Ford Otosan’ın kalifiye eleman yetiştirmek ve mesleki eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği bir diğer proje de, Eskişehir İnönü Endüstri Meslek Lisesi içerisinde açılan ‘Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi’ oldu. Bu merkez hem meslek lisesi öğrencilerinin eğitimini hem de Ford servisleri için nitelikli teknisyen kaynağı yaratmayı amaçlıyor. İnönü Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine, Ford Otosan’ın yurtiçi ve yurtdışı servisleri çalışanlarına ve yan sanayi çalışanlarına uygulamalı teknik eğitim ve satış eğitimleri verilen merkez, bayi teşkilatının nitelikli eleman ihtiyacını da büyük ölçüde karşılamayı hedefliyor.


UMEM(Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezler Projesi)

UMEM(Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezler Projesi)

Ford Otosan’ın mesleki eğitim ve vasıflı istihdamın artırılmasına yönelik bir diğer çalışmasını da Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında gerçekleştirdiği işbirliği oluşturuyor. Türkiye’nin 81 ilinde başlatılan; TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen UMEM BeceriProjesi, işsizliğin ana etkenlerinden olan mesleksizliği ortadan kaldırmayı ve 5 yılda 1 milyon işsizi iş hayatına kazandırmayı hedefliyor. UMEM Beceri projesi, son yıllarda istihdama yönelik kamu-özel ve sektör-üniversite işbirliğinde yürütülen, özellikle teknik konulardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını hedefleyen önemli ve büyük bir proje olma özelliğini taşıyor. UMEM Beceri projesine de Kocaeli Sanayii Odası bünyesinde katılan Ford Otosan, 80 saatlik teorik kurs süresini tamamlayan yaklaşık 100 kişiyi 2011’de Kocaeli fabrikasında işe başlattı.


Arka Pencere Projesi

Arka pencere projesi

Ford Otosan ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı işbirliğiyle başlayan ‘Arka Pencere’ projesinde toplanan bağışlarla dönüşümünü tamamlayan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, alanında Yeşil Bina sertifikalı ilk ve tek eğitim kurumu ve aynı zamanda ilk kamu binası olma unvanını aldı.


Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Ford Otosan, Koç Holding tarafından 2006 yılında Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilen ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ (MLMM) projesine aktif olarak katılıyor. Proje ile Türkiye’de sanayinin ve özellikle otomotiv sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne katkı sağlamayı hedefliyor. Kocaeli’ndeki ihtiyaca uygun olarak kendi adını taşıyan bir ilköğretim okulu yaptıran Ford Otosan, ”Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sosyal sorumluluk projesi ile bölgedeki meslek lisesi ve meslek yüksek okulu ile ilköğretim okullarına laboratuvar kurdu, ekipman yardımı yaptı ve renovasyon projeleriyle öğrencilerin eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulundu.


Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Öğretmen Lojmanları

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Öğretmen Lojmanları

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Öğretmen Lojmanları

Depremden etkilenen Van’ın Kalecik Köyü’nde 128 öğretmenin aileleriyle yaşamını sürdüreceği konutlardan oluşan çağdaş bir lojman kompleksi inşa edildi.


3D Koordinat Ölçüm ve Metalurjik Muayene Laboratuvarı Açıldı

3D Koordinat Ölçüm ve Metalurjik Muayene Laboratuvarı Açıldı

Faaliyette bulunduğu bölgelerde ve çevresinde uzun yıllardır Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları ile işbirliği yapan ve pek çok öğrenciye burs veren Ford Otosan, ana ve yan sanayi şirketlerinin desteğiyle 2010 yılında, Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde ‘3D Koordinat Ölçüm ve Metalurjik Muayene Laboratuvarı’ açtı. Sürdürülebilir bir okul-işletme işbirliği modeli oluşturmak, teknik ve mesleki eğitime destek olmak için ideal bir örnek oluşturan laboratuvar, otomotiv sektöründeki tüm oyuncular için kritik önem taşıyan bir alanda nitelikli eleman yetiştirmeyi ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefliyor.


Donanım ve Teknik Malzeme Bağışları

Donanım ve Teknik Malzeme Bağışları

2009 yılı içerisinde çeşitli yükseköğrenim kurumlarına teknik donanım desteği sağlanmıştır. Teknik okulların teknik beceri laboratuarlarına sene içerisinde yapılan bağışlar aşağıda özetlenmektedir;

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Teknik Eğitim Fakültesi’ne, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında, 2009 yılının Ocak ayında “Motor” bağışında bulunulmuştur.


Donanım ve Teknik Malzeme Bağışları

Gölcük Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’ne “Çok Yönlü Tezgah” bağışı gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Fabrika Müdürlüğü çalışanlarının başlattığı projede;

Ford Otosan’ın üretimini Kocaeli’ye kaydırdığı ve kapattığı İstanbul Fabrikası’nda kullanılan ve atıl durumda bulunan CNC tezgahları tespit edilmiş ve tezgahlar dört aylık gönüllü çalışma ile yenilenerek liseye bağışlanmıştır.

Kırklareli Üniversitesi Otomotiv Bölümü’ne 22 ayrı kalemden meydana gelen motor ve motor donanım desteği yapılmıştır.

Diyarbakır Mesleki Eğitim Merkezi Motor Bölümü’ndeki laboratuvarlara 21 ayrı parçadan oluşan motor ve teknik donanım bağışı yapılmıştır.

Koç Holding ve Ford Otosan işbirliği ile Eskişehir Valiliği Engelliler Eğitim ve Koordinasyon Merkezi’ne, il içindeki engelli bireylerin Eskişehir Valiliği Engelliler Eğitim ve Koordinasyon Merkezi’ne ulaşımları ve diğer sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımları için gerekli olan araç ihtiyaçları için 16 kişilik 2010 model Ford Transit Jumbo Bus midibüs bağışlanmıştır.

Ford Otosan, Birleşmiş Milletler Çocuklarına Yardım Fonu’nu yöneten; çocukların, ailelerinin ve bulundukları toplumun yaşam koşullarını iyileştirmeye kendini adayan, dünya üzerindeki en yaygın organizasyon olan UNICEF‘e 1.000 TL’lik bağışta bulunmuştur.

Ford Otosan, 7-16 yaş grubu çocuklara devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmayı ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefleyen TEGV’e destek yıl içerisinde 5000 TL’lik bağışta bulunmuştur.

Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi’nin Bilgisayar Laboratuarı Yenileme Çalışmaları

Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi’nin Bilgisayar Laboratuarı Yenileme Çalışmaları

2009 yılının Kasım ayında Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi çerçevesinde Kocaeli’de bulunan İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi’nin çağdaş eğitim şartlarına uygun olmayan bilgisayar laboratuarının iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bir ay kadar kısa sürede;

Laboratuarın tüm fiziki koşulları yenileme ve tadilat çalışmaları ile iyileştirilmiş, 19 bilgisayar bağışlanmış ve laboratuvar için teknik ve destek üniteleri sağlanmıştır.Müfit Saner İlköğretim Okulu Kütüphane İyileştirme Çalışması

Müfit Saner İlköğretim Okulu Kütüphane İyileştirme Çalışması

450 öğrencinin eğitim aldığı Müfit Saner İlköğretim Okulu’nda bulunan yetersiz düzeydeki kütüphane için Ford Otosan Üretim Planlama Grubu çalışanları sosyal yardım projesini başlatmışlardır.

Gönüllü ekip kütüphanenin tüm fiziki yapısının yeniden inşaa ve tamir edilmesini sağlamış, 6000 yeni kitabı bir araya getirecek bir kitap bağışı kampanyasını yürütmüş, kütüphanede kullanılacak özel bir kitap takip yazılımı geliştirmiş, elektronik kitap veri tabanı oluşturmuş, veri tabanı ve takip sistemi için bir bilgisayar bağışı yapmışlardır.

Bütün projeleri görmek için tıklayınız.