Organizasyon Şeması

Haydar YENİGÜN
Genel Müdür
 
Yönetici Asistanı

William R. Periam

Genel Müdür Başyardımcısı
 
 

Özgür YÜCETÜRK

Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı

Ernur MUTLU

Ürün Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı

Oğuz TOPRAKOĞLU

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Mehmet Candan GÜNEL

İmalat Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet KINAY

Cargo İş Birimi
Genel Müdür Yardımcısı

Cengiz KABATEPE

Malzeme Planlama ve Lojistik Genel
Müdür Yardımcısı

Burak GÖKÇELİK

Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı

Güven ÖZYURT

Satınalma Genel Müdür Yardımcısı

Taylan AVCI

Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı

Gültekin HANLIOĞLU

Direktör – İnönü Fabrika Müdürü

Bülent Akdoğan

Toplam Kalite Direktörü

Nursel ÖLMEZ ATEŞ

İnsan Kaynakları Direktörü

Değer YAYCIOĞLU ÖZTÜRK

Kurumsal İletişim
Müdürü
 
Genel Müdür
Teknik Asistanı